Selecteer een pagina

Over de scan

De vragen in deze scan zijn door de toezichthoudende instantie, het Bureau Financieel Toezicht, gecontroleerd en goed bevonden.

Als u de scan heeft voltooid ziet u een score die aangeeft in welke mate uw kantoor voldoet aan de Wwft en tips om dat niveau te verbeteren. Om een correct resultaat te krijgen is het belangrijk dat u elke vraag zo juist mogelijk beantwoordt.

Uw gegevens zijn anoniem en worden vernietigd en op geen enkele wijze gebruikt. De scan is bedoeld om uzelf een beeld te geven van de mate waarin u voldoet aan de Wwft.

Het invullen van de scan duurt 5 tot 10 minuten.

Quickscan WWFT

Beleid

Cliëntonderzoek

Toelichting: Met cliënt wordt hier bedoeld: de vennootschap, de bestuurder(s), leiding/eigenaren. Verificatie van de identiteit kan plaatsvinden d.m.v. het getoond krijgen van een uittreksel handelsregister (rechtspersoon) en door paspoort, rijbewijs of identiteitskaart (natuurlijk persoon).

Toelichting: UBO (Ultimate beneficial owner):  een natuurlijk persoon die voldoet aan een zeggenschapscriterium (bijvoorbeeld meer dan 25% van de aandelen of stemrechten kan uitoefenen of de begunstigde van 25% of meer van het vermogen van een stichting of trust). Als er geen achterliggende persoon voldoet aan het zeggenschapscriterium moet er iemand worden aangewezen.

Intern toezicht en melding doen

Share This