Van uw kantoor een kantoor maken waar bewust wordt omgegaan met risico’s rond informatiebeveiliging? Kom in contact met de adviseurs van DOCCO. DOCCO faciliteert o.a. in risico- en impact analayses en awareness campagnes. Neem contact op met Dhr. T. van Bolhuis (06-22966924) voor meer informatie.

Share This